Struktura organizaceNejvyšším orgánem OZO FST ZČU je členská schůze, která je svolávána jednou do roka. Informace o konání členské schůze jsou přístupné pouze členům OZO FST ZČU, nicméně shrnutí bude zveřejněno i zde na webu.

Činnost OZO FST ZČU vykonává výkonný výbor organizace, který je tříčlenný. Výbor navenek zastupuje předseda výboru, kterým je

Ing. Michal Volf
volfm@fst.zcu.cz

Na činnost OZO FST ZČU dohlíží kontrolní orgán, který je taktéž tříčlenný.