Vítejte na stránkách OZO FST ZČU

Vítáme Vás na webových stránkách nově založené odborové organizace působící na Západočeské univerzitě v Plzni.

V následujících příspěvcích Vás postupně seznámíme s důvody založení této, v pořadí již šesté, odborové organizace působící na půdě ZČU. Zároveň Vás budeme prostřednictvím těchto webových stránek pravidelně informovat o činnosti odborové organizace, o proběhlých jednáních se zaměstnavatelem a o řešení pracovně-právních sporů.

Čeká nás mnoho práce, abychom naplnili ambiciózní vize a cíle, které jsme si při založení odborové organizace vytyčili a prostřednictvím nichž chceme narovnat pracovně-právní vztahy, posílit mnohdy nečinné odborové organizace působící na ZČU, zamezit potlačování akademických svobod a v neposlední řadě napomoci navrácení naší univerzity do předních míst novinových listů pro její úspěchy na poli výukových a výzkumných aktivit, nikoliv pro nekalé praktiky, které vyplouvají na povrch v posledních měsících.

Věříme, že s naší vizí a cíli se ztotožní řada z Vás, zaměstnanců, absolventů či studentů Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň jsme si ale vědomi, že řada z Vás může mít strach z represí ze strany zaměstnavatele, který je zcela oprávněný a plně mu rozumíme. I tichá podpora naší činnosti a zpětná vazba, kterou můžete vyjádřit i anonymně prostřednictvím formuláře na hlavní straně, nás velice potěší a namotivuje k další činnosti. Pokud byste se ale chtěli s námi aktivně podílet na plnění našeho programu, pak Vás v naší organizaci vřele přivítáme!

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že cílem naší odborové organizace není dosáhnout toho, aby stále více lidí za stále více peněz stále méně pracovalo, ale abychom pracovali v prostředí, kde jsou plně respektována práva zaměstnanců, akademické svobody nejsou zneužívány a ohýbány k osobnímu prospěchu jedinců, kde zkušenosti a schopnosti jednotlivých pracovníků vítězí nad servilností a zákulisním trafikařením, a kde svoboda slova je chráněna a respektována. Nedopusťme, aby platilo, že...
 
"Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen."