Podpora iniciativy Hodina pravdy

Odborová základní organizace při Fakultě strojní ZČU deklaruje plnou podporu iniciativě Hodina pravdy, která se zasazuje o důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd. Rozhodli jsme se podpořit tuto iniciativu, jelikož Západočeská univerzita v Plzni dlouhodobě neřeší mizivé platové podmínky svých zaměstnanců, a to ani přes opakované výzvy OO.

Iniciativa Hodina pravdy organizuje na úterý 17. října celorepublikovou stávku. Předsednictvo OZO FST ZČU vyjadřuje této stávce podporu a žádá své členy, příznivce, studenty a další, aby zvážili aktivní účast.